ศูนย์ช่วยเหลือคู่มือเข้าสู่ระบบวิธีการใช้งานครั้งแรก

การใช้งานครั้งแรกของ GTRBETCLUB หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วในการ Login ID ที่ได้รับครั้งแรก จากนั้นให้ตั่ง Password ใหม่ที่ต้องการ

วิธีเปลี่ยนภาษาในห้องเกมคาสิโน (บางคาสิโน)

เลือกหาและกดเข้าการตั่งค่าของเมนูหน้าเกมดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

แก้ไขปัญหาภาพไม่ขึ้น (Flash Player)

หากเข้าหน้าเกมยังไม่ได้จะมีโปรแกรมของ Flash player เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนที่หน้าจอก่อนเข้าแล้วให้กดโหลดหรือยืนยันเพื่อลงก่อนเข้าเกมปกติดังรูปตัวอย่างด้านล้าง

วิธีเปลี่ยนภาษา หน้าเล่นหลัก

เปลี่ยนภาษาหน้าหลักหลังจากจากการ Login เข้าหน้าเล่นปกติ ให้เลือกเมนูตามรูปด้านล้างนี้